-->

Contoh Surat Kuasa Pengambilan BPKP Kendaraan


SURAT KUASA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama                           :
NIK                               :
Alamat                         :
                                     

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada:

Nama                           :
NIK                               :
Alamat                         :
                                     

Untuk proses balik nama BPKB Motor dengan rincian sebagai berikut:

No Pol                          :
Merek                         :
Type                            :
Model / Jenis              :
Tahun / Warna            :
No Rangka                   :
No Mesin                     :
Alamat                        :

Demikian surat kuasa ini saya buat. Semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang, 19 Februari 2019Pemberi Kuasa                                                                                                                                  Penerima Kuasa     [M6000]…………………………                                                                                                                               ………………………

0 Response to "Contoh Surat Kuasa Pengambilan BPKP Kendaraan"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Tengah Artikel 3